ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มมส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณ...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าว NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าว
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา Young Blood Marketing
   มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19
   มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสานในทศวรรษหน้า มมส จัดสัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสานในทศวรรษหน้า
   มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” มมส งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา”
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557
หน้าที่ : « 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข...  
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทีย...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th M...  
   MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศู...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประช...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการแ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประช...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จั...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   มมส จัดพิธีเปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบอา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246