มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
   นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ฝึกอบรมทำละครเร่ โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ฝึกอบรมทำละครเร่ โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญ...
   มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556
   NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12 NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12
   NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับจังหวัดฯ คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับ...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม
   NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส เตรียมพร้อมจัดงาน NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส เตรียมพร้อมจัดงาน
   มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้นนํา. มมส จัดโครงการด๊อกเตอร์เกี่ยวข้าวกับชาวนาชั้นนํา.
   NBT สัมภาษณ์สด มมส คิดค้นเครื่องทอผ้าไฮเทคนำความรู้สู่ชุมชน NBT สัมภาษณ์สด มมส คิดค้นเครื่องทอผ้าไฮเทคนำความรู้สู่ชุมชน
หน้าที่ : « 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้...  
   Everything English : EP.5 (Fit...  
   E4S After School : EP.1 (การเข...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือ...  
   VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณี...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “...  
   Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   E4S After School : EP.4 (การเข้าสัง...  
   ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภ...  
   วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิ...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246