NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556
   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับประเทศอา­เซียน
   มมส จัดสัมมนา มมส จัดสัมมนา
   มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013 มมส แถลงข่าวเชิญชวนประกวดหนังสั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013
   มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง มมส จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต­้น เรื่อง
   มมส จัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอ­าคารสูง อาคารบรมราชกุมารี มมส จัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอ­าคารสูง อาคารบรมราชกุมารี
   มมส จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ มมส จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ
   นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project
   ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน
หน้าที่ : « 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
   มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟัง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ท...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร...  
   มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 1...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ชาว มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวั...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246