มมส จัด Big Cleaning Day สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ มมส จัด Big Cleaning Day สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
   VOICE OF MSU : หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น VOICE OF MSU : หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ I3 CMT 2018 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ I3 CMT 2018
   คุยชวนคิดฯ : บรรยากาศลอยกระทงหลายที่คึกคัก : ช่อง 9 MCOT  (22 พ.ย. 61) คุยชวนคิดฯ : บรรยากาศลอยกระทงหลายที่คึกคัก : ช่อง 9 MCOT (22 พ.ย. 61)
   มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed Safe Life มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed Safe Life
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561 มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561
   นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ยิ่งใหญ่ สวยงาม สืบสานประเพณี นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ยิ่งใหญ่ สวยงาม สืบสานประเพณี
   มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 3 มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 3
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in tradition...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัด...  
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตว...  
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหา...  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246