ชั่วโมงสร้างสุข Family News Today : พลังไอเดียคนรุ่นใหม่กับการออกแบบ  : ช่อง 3  (1 พ.ค. 60) ชั่วโมงสร้างสุข Family News Today : พลังไอเดียคนรุ่นใหม่กับการออกแบบ : ช่อง 3 ...
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560 กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016
   ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย อุไรพร ขนศิลปินตลกมอบความสุขบนเวที มมส ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย อุไรพร ขนศิลปินตลกมอบความสุขบนเวที มมส
   ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพีสงกรานต์และสาวประเภทสอง  : ช่อง 3  (26 เม.ย. 60) ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพีสงกรานต์และสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (26 เม.ย. 60)
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน  มีนาคม - เมษายน 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร...
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
   VOICE OF MSU : บาปสามกรรม ละครเวทีเอกภาษาไทย VOICE OF MSU : บาปสามกรรม ละครเวทีเอกภาษาไทย
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองแ...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศ...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจก...  
   ชั่วโมงสร้างสุข Family News To...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทย...  
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภา...  
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทา...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณ...  
   VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแ...  
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเ...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246