นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามว : ช่อง Thai PBS  (23 มิ.ย. 60) นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามว : ช่อง Thai PBS (23 มิ.ย....
   VOICE OF MSU :  โครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISAN P2A on Campus Jurnry at Mahasarakham University) VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISAN P2A on Ca...
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคน...
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย
   มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0
   เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต
   โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรัก...  
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนกา...  
   VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อ...  
   นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   VOICE OF MSU : Global Citizenship ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาต...  
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรม...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์...  
   VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะก...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน  
   มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา  
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246