มมส ให้การต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ มมส ให้การต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล...
   มมส ร่วมกับ สวส. บ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 มมส ร่วมกับ สวส. บ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่...
   ธ.ก.ส. สัญจร เปิดพื้นที่ให้นิสิต มมส ร่วมประกวดออกแบบ Line Stickers Contest ธ.ก.ส. สัญจร เปิดพื้นที่ให้นิสิต มมส ร่วมประกวดออกแบบ Line Stickers Contest
   มมส มอบรางวัลนาคราช เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 มมส มอบรางวัลนาคราช เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566
   มมส จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดาและครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดาและครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะก...
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส มอบรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ และจัดเวทีอภิปราย การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส มอบรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ และจัดเวทีอภิปราย การประกอบวิ...
   เมืองไทยใหญ่อุดม : ผลักดันไซรัปจากมันแกวเป็นสินค้าประจำจังหวัดมหาสารคาม : ช่อง TV5HD ONLINE (18 ก.ค. 66) เมืองไทยใหญ่อุดม : ผลักดันไซรัปจากมันแกวเป็นสินค้าประจำจังหวัดมหาสารคาม : ช่อง T...
   นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง หลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ) นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง หลังจากกา...
   มมส ลงนามความร่วมมือบริษัท WAVE BCG จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Operations Center) มมส ลงนามความร่วมมือบริษัท WAVE BCG จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการก๊าซเรือนกระจก (Greenh...
   มมส จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 มมส จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246