องค์การนิสิต มมส จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 องค์การนิสิต มมส จัดงานวันเด็กประจำปี 2562
   VOICE OF MSU :  20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่...
   มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณ...
   Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562
   VOICE OF MSU :  นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea) VOICE OF MSU : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชน...
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ตักสิลาวาไรตี้ : วิชาการจัดการ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โ...  
   ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสาร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรี...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU A...  
   มมส จัด 14 กุมภา วิวาห์เก๋ๆ สมรสหมู...  
   มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ...  
   เช้าข่าวเจ็ดสี : งานฮักแพง เบิ่งแงง...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246