E4S After School : EP.1 (การเขียน E-Mail) E4S After School : EP.1 (การเขียน E-Mail)
   Everything English : EP.5 (Fitness) Everything English : EP.5 (Fitness)
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 3/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 3/3
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 2/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 2/3
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 1/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 1/3
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 3
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 2 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 2
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 1 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 1
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
   มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟัง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ท...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร...  
   มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 1...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนค...  
   ชาว มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวั...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246