VOICE OF MSU :  รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
   เช้าสดใส : พบหอยชนิดใหม่ในโลก : ช่อง Thairath TV  (21 ก.พ. 60) เช้าสดใส : พบหอยชนิดใหม่ในโลก : ช่อง Thairath TV (21 ก.พ. 60)
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
   มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Amba...
   ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้...
   วันใหม่ Thai PBS : พบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกของโลกที่ภาคอีสาน : ช่อง Thai PBS  (21 ก.พ. 60) วันใหม่ Thai PBS : พบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกของโลกที่ภาคอีสาน : ช่อง Thai PB...
   VOICE OF MSU :  รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
   นักวิจัย มมส ค้นพบ “หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก” นักวิจัย มมส ค้นพบ “หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”
   มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 25...
   Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : รางวัลรองชนะเล...  
   รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 25...  
   VOICE OF MSU : รางวัลจากการตอ...  
   มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค...  
   ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยม...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทย...  
   รายการ เก็บตก มมส (23 มีนาคม 2560)  
   VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวั...  
   มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนั...  
   มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ ...  
   VOICE OF MSU : การประกวดวงโปงลาง แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246