มมส จัดกิจกรรม ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13 มมส จัดกิจกรรม ตุ้มโฮมนิสิตใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ รุ่นจามรี 13
   สมุนไพรแปรรูป  (ทอเสื่อ@ท่าแร่ สมุนไพรไทบ้าน) - ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  (U2T for BCG) MSU สมุนไพรแปรรูป (ทอเสื่อ@ท่าแร่ สมุนไพรไทบ้าน) - ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคา...
   ข้าวเกรียบเห็ด (นาสีนวล) - ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ข้าวเกรียบเห็ด (นาสีนวล) - ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
   เพาะเห็ด - ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  (U2T for BCG) MSU เพาะเห็ด - ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (U2T for BCG) MSU
   ลูกบอลบำบัดน้ำเสีย (ลูกบอลอรุณสวัสดิ์)  - ต.ยางสีสุราช  อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม  (U2T for BCG) MSU ลูกบอลบำบัดน้ำเสีย (ลูกบอลอรุณสวัสดิ์) - ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคา...
   เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา - ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม  (U2T for BCG) MSU เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา - ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (U2T for BCG) MSU
   มมส จัดงาน MSU Pride Month 2023 มมส จัดงาน MSU Pride Month 2023
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
   พี่ลำเพลิน วงศกร ต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่ สู่รั้ว เหลือง-เทา พี่ลำเพลิน วงศกร ต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่ สู่รั้ว เหลือง-เทา
   บรรยากาศ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566 รุ่นจามรี 13 บรรยากาศ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566 รุ่นจามรี 13
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246