NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านก...
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform
   MSU HEAD LINE NEWS   เมษายน - พฤษภาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2560
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเ...
   VOICE OF MSU :  ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์ VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559 มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1” คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1”
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการวันวิชาการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการวันวิชาการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรัก...  
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพ...  
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนกา...  
   VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อ...  
   นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   VOICE OF MSU : Global Citizenship ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาต...  
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรม...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์...  
   VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะก...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน  
   มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา  
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246