รายการ เก็บตก มมส (30 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (30 มีนาคม 2560)
   มมส จัดโครงการเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มมส จัดโครงการเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
   รายการ คลีนิคสร้างสุข : จิตเภท รายการ คลีนิคสร้างสุข : จิตเภท
   VOICE OF MSU :  มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4  สื่อสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ VOICE OF MSU : มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องให...
   สถานีวิทยุฯ มมส ต้อนรับนิสิต ป.โท ม.ธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุฯ มมส ต้อนรับนิสิต ป.โท ม.ธรรมศาสตร์
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า” มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้ค...
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพี...  
   ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย ...  
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองแ...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศ...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทย...  
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภา...  
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทา...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณ...  
   VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแ...  
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเ...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246