MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2)
   MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3)
   สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7  (13 ส.ค. 60) สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7 (13 ส.ค. 60)
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน...
   วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
   มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11 มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11
   มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   VOICE OF MSU :  คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2 VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2
   รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560)
   วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง) วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง)
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : การพัฒนาแหล่งเร...  
   มมส จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดประกวดสุ...  
   อีสานวันนี้ : โครงการแลกเปลี่ย...  
   มมส จัดงาน Freshy day and Fres...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246