มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รุ่นจามรี 13 (ภาคเช้า) มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รุ่นจามรี 13 (ภาคเช้า)
   มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU ชูเจตนารมณ์มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็...
   นิสิตใหม่ มมส ตรวจร่างกายถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นิสิตใหม่ มมส ตรวจร่างกายถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
   มมส จัดอบรมแนวทางการการทำวิจัยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มมส จัดอบรมแนวทางการการทำวิจัยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
   ความพร้อมของ มมส ต้อนรับเปิดเทอม ความพร้อมของ มมส ต้อนรับเปิดเทอม
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ มมส จัดปาฐกถาพิเศษ บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ มมส จัดปาฐกถาพิเศษ บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มค...
   ความพร้อมของ มมส ต้อนรับเปิดเทอม ความพร้อมของ มมส ต้อนรับเปิดเทอม
   ส่วนหนึ่งของความประทับใจ โครงการภาวะผู้นำสู่การสร้างสรรค์ Soft Power ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ส่วนหนึ่งของความประทับใจ โครงการภาวะผู้นำสู่การสร้างสรรค์ Soft Power ของนิสิตคณะ...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246