มมส ต้อนรับอาคันตุกะ Daegu University ประเทศเกาหลีใต้  มมส ต้อนรับอาคันตุกะ Daegu University ประเทศเกาหลีใต้
   มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company
   กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลาในงานกาชาด คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลาในงานกาชาด
   ข่าวนอกลู่ : การประกวดส้มตำลีลามหาสารคาม  : ช่อง 3  (8 ก.พ. 60) ข่าวนอกลู่ : การประกวดส้มตำลีลามหาสารคาม : ช่อง 3 (8 ก.พ. 60)
   VOICE OF MSU : MSU TECH START UP CLUB VOICE OF MSU : MSU TECH START UP CLUB
   สถานทูตสหรัฐอเมริกา นำทีมนักเต้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มมส สถานทูตสหรัฐอเมริกา นำทีมนักเต้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มมส
   ข่าวเก็บตก : ส้มตำลีลามหาสารคามเด้งไม่หยุด  : ช่อง 3  (7 ก.พ. 60) ข่าวเก็บตก : ส้มตำลีลามหาสารคามเด้งไม่หยุด : ช่อง 3 (7 ก.พ. 60)
   มมส ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม มมส ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : รางวัลรองชนะเล...  
   รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 25...  
   VOICE OF MSU : รางวัลจากการตอ...  
   มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค...  
   ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยม...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทย...  
   รายการ เก็บตก มมส (23 มีนาคม 2560)  
   VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวั...  
   มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนั...  
   มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ ...  
   VOICE OF MSU : การประกวดวงโปงลาง แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246