มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุเทศก์น้อยฯ ให้บริการด้านการท่องเที่ยว มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุเทศก์น้อยฯ ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย Smart Students มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย Sma...
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) หลังใหม่ เพิ่มการเข้าถึงการตรวจรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) หลังใหม่...
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที...
   มมส จับมือ สวส. สานต่อ โครงการ Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 3 มมส จับมือ สวส. สานต่อ โครงการ Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 3
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
   งานวิจัยและนวัตกรรม มมส (Research Innovation MSU) พืชวงค์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก งานวิจัยและนวัตกรรม มมส (Research Innovation MSU) พืชวงค์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก
   มมส จัดอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 มมส จัดอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม ครั้...
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   ข่าวนอกลู่ เสาร์ อาทิตย์ : วิ่งการก...  
   มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แ...  
   มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางว...  
   มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤ...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Contempor...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เร...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246