หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564   (อ่าน 98)
  วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563, เวลา 08:30 น.
  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่นาสีนวน
  คณะเทคโนโลยี

 

  ตารางรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563  (อ่าน 5)
  วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563, เวลา 08:30 น.
  กองกิจการนิสิต
  กองกิจการนิสิต

 

  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต  (อ่าน 340)
  วันพฤหัส, 17 ธันวาคม 2563, เวลา 10:00 น.
  ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 สไตล์วิถีใหม่ (New Normal)  (อ่าน 26)
  วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563, เวลา 08:30 น.
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th