หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 193)
  วันพุธ, 30 กันยายน 2563, เวลา 13:30 น.
  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  งานพิธีการและกิจการพิเศษ

 

  โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564  (อ่าน 9)
  วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563, เวลา 13:00 น.
  ห้องประชุม​ SC3-302 คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 

  กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 606)
  วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  งานพิธีการและกิจการพิเศษ

 

  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงละครเวทีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก  (อ่าน 101)
  วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563, เวลา 18:00 น.
  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6/2563  (อ่าน 3)
  วันพฤหัส, 15 ตุลาคม 2563, เวลา 10:00 น.
  ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต  (อ่าน 155)
  วันพฤหัส, 17 ธันวาคม 2563, เวลา 10:00 น.
  ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th