หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 12)
  วันพุธ, 06 กรกฎาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้องบวงศรี พิธีสู่ขวัญ  (อ่าน 97)
  วันพฤหัส, 07 กรกฎาคม 2565, เวลา 17:30 น.
  -
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (อ่าน 22)
  วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 11)
  วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  MSU AMBASSADOR 2022   (อ่าน 106)
  วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2565, เวลา 13:30 น.
  -
  

 

  พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565  (อ่าน 72)
  วันพฤหัส, 04 สิงหาคม 2565, เวลา 08:00 น.
  -
  

 

  งานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565  (อ่าน 32)
  วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2565, เวลา 18:00 น.
  -
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th