โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต
 
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7/2563

ในวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2020-12-22 10:00:00 ถึง 2020-12-22 14:00:00
สถานที่ :   ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021
การเข้าร่วม :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2020-12-07 05:46:08