ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 สไตล์วิถีใหม่ (New Normal)
 
ไปขุดไดโนเสาร์กัน!!
ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 สไตล์วิถีใหม่ (New Normal)
.
## สำหรับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ##
โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
Paleo Camp #21
ตอน บุกเมืองอุบล ค้นหาไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย
ค่าย 3 วัน 2 คืน
สานต่อความสนุกจากปีที่แล้ว จนมีคนเรียกร้องให้จัดอีก
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
.
Paleo Camp #22
ตอน ตะเวนถิ่นไดโนเสาร์
ค่าย 4 วัน 3 คืน
ตามรอยหาฟอสซิลในหมวดหินต่าง ๆ ของอีสาน
วันที่ 15-18 มกราคม 2564
ณ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และสกลนคร
.
## ค่าสมัคร ราคา 3,500 บาท/คน/ค่าย ##
โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับผู้สมัครร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ค่าย (ค่าย 21-22)
รับของที่ระลึกสุดพิเศษ เสื้อยืด I dig it Paleontology - Mint Choc Ammonite 1 ตัว
.
ดาวน์โหลดรายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1vgRV1r86b47bJWNqfUzRXd4cPFiB2Lr5?fbclid=IwAR1n8W2CPrSiWS4nkJMUUibgErgw2hsKus8oxtu4GyTQw9ASYtHEDFNPlTs

ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
วัน/เวลา :   2020-12-25 08:30:00 ถึง 2020-12-27 16:30:00
สถานที่ :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
การเข้าร่วม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
Download :   Link https://drive.google.com/drive/folders/1vgRV1r86b47bJWNqfUzRXd4cPFiB2Lr5?fbclid=IwAR1n8W2CPrSiWS4nkJMUUibgErgw2hsKus8oxtu4GyTQw9ASYtHEDFNPlTs
Last Modified :   2020-12-25 02:26:52