ตารางรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต"  ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะนิติศาสตร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะเทคโนโลยี
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ คณะการบัญชีและการจัดการ

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2020-12-29 08:30:00 ถึง 2020-12-29 12:00:00
สถานที่ :   กองกิจการนิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
การเข้าร่วม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2020-12-17 02:33:03