การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10
 
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความแบบบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติเพิ่มรูปแบบการนำเสนอบทความแบบบรรยายในระบบ Online Conference เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.eeat.or.th/index.php/eeat-conference-footer/20th-national-environmental-conference

และ http://www.eeat.or.th/index.php/eeat-conference-footer/10th-international-conference

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2021-05-12 08:30:00 ถึง 2021-05-14 16:30:00
สถานที่ :   โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิศวกรรมศาสตร์
การเข้าร่วม :   คณะวิศวกรรมศาสตร์
Download :   Link http://www.eeat.or.th/index.php/eeat-conference-footer/20th-national-environmental-conference
Last Modified :   2021-02-08 04:50:56