ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖
 

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
 
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี "กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" เลขบัญชี ๔๒๙-๐๖๕๙๓๔-๖

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ มือถือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

 
วัน/เวลา :   2023-11-18 07:00:00 ถึง 2023-11-18 12:00:00
สถานที่ :   วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ มือถือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒
Last Modified :   2023-09-05 11:12:40