ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Early Childcare and Education Colladoration ครั้งที่ 1
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Colladoration”ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2566 โดยค่าลงทะเบียนแบบ Online ราคา 1,000 บาท On-site ราคา 2,500 บาท หากชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ค่าลงทะเบียนแบบ Online ราคา 1,500 บาท On-site ราคา 3,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ : คลิก
 
วัน/เวลา :   2023-11-20 08:30:00 ถึง 2023-11-21 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG-gi661CTrJe7NMueLZ9mmRCKP-9F3OBCCJpcQ1cpsHIEQg/viewform
Last Modified :   2023-09-05 15:52:43