เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน 2017
 

เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-04-01 08:30:00 ถึง 2017-04-01 16:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-03-17 13:39:54