เชิญชวน นิสิต ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
 

เชิญชวน นิสิต ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 
.....................................
#วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
- สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ/ระบบพิเศษ
#วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 
- สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
ติดต่อสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/welovemsu/?ref=aymt_homepage_panel 
หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยของตน
...................................................
เลือกคนดี มีความสามารถ บริหารองค์กร คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-04-21 08:00:00 ถึง 2017-04-22 15:00:00
สถานที่ :   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-04-18 09:42:01