ขอเชิญชมงานมหกรรมนำเสนอผลงาน รายวิชา หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน
 

ขอเชิญชมงานมหกรรมนำเสนอผลงาน รายวิชา หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ ออกร้าน ผลงานนิสิต การแสดงจากนิสิต
 
วัน/เวลา :   2017-04-23 08:00:00 ถึง 2017-04-23 17:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-04-18 16:26:54