ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: “ธุรกิจพอเพียง” จัดโดยหน่วยงาน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-04-25 08:30:00 ถึง 2017-04-25 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม PH-504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2017-04-20 11:19:18