ขอเชิญชาว มมส และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน
 

ขอเชิญชาว มมส และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-02-24 08:00:00 ถึง 2018-03-01 20:00:00
สถานที่ :   ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Last Modified :   2018-02-06 03:59:50