ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย
 

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ด้วยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ขึ้น

>>วันที่จัดอบรม : ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 (เสาร์ - อาทิตย์)

>>สถานที่จัดอบรม : ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

>>กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนเปิดรับ : นักวิจัย นักวิชาการ จำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น.!

>>วิทยากร : อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

>>ค่าลงทะเบียนอบรม : อบรมฟรี.! ไม่มีค่าลงทะเบียนอบรม

>>สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมมา : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ปลั๊กไฟ 3 ตา

>>สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เอกสารประกอบการอบรม/อุปกรณ์เครื่องเขียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรม

>>สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม/ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

>>ศูนย์บริการวิชาการ โทรภายใน 3603, 3608
 
วัน/เวลา :   2018-03-03 08:00:00 ถึง 2018-03-04 17:00:00
สถานที่ :   ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิจัย นักวิชาการ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ โทรภายใน 3603, 3608
Last Modified :   2018-02-06 07:46:59