ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

ขอเชิญชวน นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติววันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด่วนรับจำนวนจำกัด 

ลงทะเบียน คลิกลิงค์ ที่นี่ >> http://acad.msu.ac.th/cscg/reg_ocsc61/reg.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377
 
วัน/เวลา :   2018-06-09 08:00:00 ถึง 2018-06-10 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377
Download :   Link http://acad.msu.ac.th/cscg/reg_ocsc61/reg.php
Last Modified :   2018-05-02 04:50:59