ขอเชิญชวนข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุน มาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ
 

ขอเชิญชวนข้าราชการและพนักงาน "สายสนับสนุน" มาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนข้าราชการ

เลือกตั้งล่วงหน้า >> วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.30 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**กรณีได้รับอนุญาตให้ไปราชการ หรืออยู่ระหว่างการลาและไม่สามารถใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้**

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ >> https://goo.gl/q2xSwq
 
วัน/เวลา :   2018-06-15 09:00:00 ถึง 2018-06-15 15:30:00
สถานที่ :   ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://goo.gl/q2xSwq
Last Modified :   2018-06-14 06:25:34