เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561
 

เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย" อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
วัน/เวลา :   2018-11-23 08:00:00 ถึง 2018-11-25 16:30:00
สถานที่ :   ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   อาจารย์ บุคลากร นิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิทยาการสารสนเทศ
Last Modified :   2018-09-07 03:04:22