ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม โครงการวันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม โครงการ “วันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สวนป่าวัฒนธรรม ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
วัน/เวลา :   2019-05-14 07:00:00 ถึง 2019-05-14 16:30:00
สถานที่ :   ณ สวนป่าวัฒนธรรม ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2019-04-24 02:40:42