ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3/2562
 

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและเส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมัครได้ที่ : https://1th.me/hJv1

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนริศรา ปัจฉิม 1755 หรือ 095-184-4466

ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
วัน/เวลา :   2019-05-28 08:30:00 ถึง 2019-05-28 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิจัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   นางนริศรา ปัจฉิม 1755 หรือ 095-184-4466
Last Modified :   2019-05-17 02:23:45