เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน
 

เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
 
วัน/เวลา :   2020-02-08 09:00:00 ถึง 2020-02-08 15:00:00
สถานที่ :   ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20200113063156.pdf
Last Modified :   2020-01-13 07:10:36