รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์
 
ขอเชิญนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต
ภายใต้โครงการ : รับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2020-08-13 10:30:00 ถึง 2020-08-13 12:00:00
สถานที่ :   กองกิจการนิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
การเข้าร่วม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2020-07-31 07:27:52