โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2563
 
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2020-08-13 10:00:00 ถึง 2020-08-13 14:00:00
สถานที่ :   ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021
Last Modified :   2020-07-31 07:05:22