โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบริจาคโลหิต
 
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันที่
13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.
17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.
15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.
และ
17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น.

ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2020-12-17 10:00:00 ถึง 2020-12-17 14:00:00
สถานที่ :   ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4302-1021
การเข้าร่วม :   โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2020-12-01 05:09:37