ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน กันยายน 2563
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต"  ประจำเดือน กันยายน 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ กองกิจการนิสิต

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ

และวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2020-09-28 08:30:00 ถึง 2020-09-28 12:00:00
สถานที่ :   กองกิจการนิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
การเข้าร่วม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2020-09-15 04:13:29