งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Innovation Powered by Humanities and Social Sciences) ในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563
 
วัน/เวลา :   2020-09-17 08:00:00 ถึง 2020-09-18 18:00:00
สถานที่ :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Download :   Link https://www.zipeventapp.com/Streaming/List/Innovation-Powered-by-Humanities-and-Social-Sciences?fbclid=IwAR220nBz2o1DxkeiTXY3cdeMvhZqqolzqzovYRPbNRYGD4xeaww5pMODnvU
Last Modified :   2020-09-08 06:35:57