การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม SC 3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ที่มา : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
วัน/เวลา :   2020-09-10 08:30:00 ถึง 2020-09-21 15:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม SC 3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
การเข้าร่วม :   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
Download :   Download File
Last Modified :   2020-09-10 09:16:19