เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทยพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ และขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuev/fileup/20200915054057.pdf
 
วัน/เวลา :   2020-09-30 13:30:00 ถึง 2020-09-30 16:30:00
สถานที่ :   ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
การเข้าร่วม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
Download :   Download File
Last Modified :   2020-09-15 04:41:42