คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส ครั้งที่ 2
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส ครั้งที่ 2"
ในโอกาสฉลองครบรอบ 22 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
#สมัครผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น  https://shorturl.asia/5Lajv

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2021-10-03 05:00:00 ถึง 2021-10-03 09:00:00
สถานที่ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเข้าร่วม :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://shorturl.asia/5Lajv
Last Modified :   2021-03-08 02:55:03