โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health : At the Human-Environment Interface ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564  ภายใต้ความร่วมมือกับ  Center for Global Field Study & Resource & Wa Nat. Primate Res. Cnt., University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา  และคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น  GPS, Range Finder, Trap camera, Blow pipe, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) การศึกษาภาคสนาม จึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย

ติดต่อ/สอบถาม: รศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 043 754 435 อีเมล tawatchai5@hotmail.com หรือ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ อีเมล penkhae.t@msu.ac.th

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php...

ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
วัน/เวลา :   2021-11-23 08:30:00 ถึง 2021-11-26 16:30:00
สถานที่ :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Last Modified :   2021-11-19 05:08:05