กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
 
กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=12337

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2022-06-22 07:30:00 ถึง 2022-06-23 16:30:00
สถานที่ :   อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=12337
Last Modified :   2022-06-13 12:37:44