มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
 
มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 16 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีและยกย่องชื่นชมในคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาจวบจนเกษียณอายุราชการ และได้สร้างคุณประโยชน์ต่างๆต่อองค์กร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในรุ่นหลังต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์  0 4375 4443 (หมายเลขภายใน 1298)

 
วัน/เวลา :   2022-09-30 13:30:00 ถึง 2022-09-30 16:30:00
สถานที่ :   อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4443 (หมายเลขภายใน 1298)
Download :   Download File
Last Modified :   2022-09-15 05:31:58