แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน จากวันวาน.. สู่วันนี้”
 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน จากวันวาน.. สู่วันนี้”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ “ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน จากวันวาน..สู่วันนี้”

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ในการสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์  0 4375 4443 (หมายเลขภายใน 1298)

 
วัน/เวลา :   2022-09-30 08:30:00 ถึง 2022-09-30 12:00:00
สถานที่ :   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4443 (หมายเลขภายใน 1298)
Download :   Download File
Last Modified :   2022-09-15 10:00:34