ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. บริจาคโลหิต ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2023-01-25 08:30:00 ถึง 2023-01-25 12:00:00
สถานที่ :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2023-01-03 10:07:11