มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อเพื่อเข้าคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัย
เสนอรายชื่อเพื่อเข้าคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
----------------------
เสนอรายชื่อเพื่อขอรับการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบ
โดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
----------------------
Download >> คู่มือการคัดเลือกและเอกสารการคัดเลือก (แบบ 1-4) 
https://bit.ly/3jxDxwU
----------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญนิตา อรุณวรรธนะ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1394
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://pd.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2023-01-27 08:30:00 ถึง 2023-01-27 16:30:00
สถานที่ :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณบุญนิตา อรุณวรรธนะ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1394 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://pd.msu.ac.th
Download :   Link https://bit.ly/3jxDxwU
Last Modified :   2023-01-13 04:56:41