ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ Multimedia technologies for  21 st- century learners
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ "Multimedia technologies for 21 st- century learners"

บรรยายพิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ระบบออนไลน์สามารถเข้าร่วมโครงการโดยแสกน QR Code

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล
 
วัน/เวลา :   2023-02-01 09:00:00 ถึง 2023-02-01 16:30:00
สถานที่ :   ห้องประชุม B313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองทะเบียนและประมวลผล
Download :   Download File
Last Modified :   2023-01-30 07:28:12