ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023)
 
📣 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023)  
📌 ในหัวข้อ  “พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ”📌🤩

🗓️ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้อง Smart Classroom (ห้อง 407) ชั้น 4 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

⏱️ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น

เนื้อหาการอบรม:
1. บรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ River of Life & กิจกรรม Ice-breaking
2. บรรยายให้ความรู้เรื่อง English for Tour Guides & Presentation
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ "พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ" กับวิทยากรชาวต่างชาติ
👩‍🏫 วิทยากร: ผศ.ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ และ วิทยากรชาวต่างชาติ

📌 กำหนดการเข้าร่วมการอบรม Link : https://drive.google.com/file/d/1XdiSvRYS3ExyYODzatfzyM-smWQgY00B/view?usp=share_link

** ✍️ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR Code ตามภาพ หรือ Link: https://forms.gle/XLE3d6gVRUGxSMLo6

ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ E4S 2023: พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวปวริศา หนันดี โทร. 043-754241 ต่อ 1253 หรือ e-mail: pawarisa.n@msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2023-04-07 08:30:00 ถึง 2023-04-07 17:00:00
สถานที่ :   ห้อง Smart Classroom (ห้อง 407) ชั้น 4 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2023-03-15 15:33:40