ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
 
ขอเชิญบุคลากร นิสิต มมส และประชาชนทั่วไป

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ในวันที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2023-04-03 08:30:00 ถึง 2023-04-03 12:00:00
สถานที่ :   อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2023-03-16 13:10:56