การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการอันยาวนานของเรา การเปลี่ยนแปลงจากปลาเป็นสัตว์สี่ขา
 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการอันยาวนานของเรา: การเปลี่ยนจากปลาเป็นสัตว์สี่ขา (Our deep-time evolution : The transition from fishes to tetrapods) โดย Prof Dr Richard Cloutier จาก  Université du Québec à Rimouski (Department of Biology, Chemistry and Geography) ประเทศแคนาดา ซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในนาม Visiting Professor ของสถาบัน

โดยการบรรยายเป็นแบบ online ทาง application ZOOM
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
วัน/เวลา :   2023-05-29 10:00:00 ถึง 2023-05-29 12:00:00
สถานที่ :   ระบบ ZOOM (ID : 747 708 8035)
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2023-05-25 10:09:16