โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. สำหรับ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. สำหรับ นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น (ติวฟรี) ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meetings

โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กดติดตาม Fan page เพื่อติดตามข่าวทาง Job MSU
2. ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://bit.ly/41kAcCc  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (ตามป้าย)
3. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์เข้าร่วมติว ก.พ. ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้
4. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ให้เข้าลิงก์ติว ก.พ. (ตามกำหนดการใน E-mail ของท่าน )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 043-754 377  ในวันเวลาราชการ
 
วัน/เวลา :   2023-06-10 08:00:00 ถึง 2023-06-10 17:00:00
สถานที่ :   รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meetings
กลุ่มข่าว :   อบรม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา
Last Modified :   2023-05-24 11:17:29