โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2566
 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2566
หัวข้อ "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564" (รูปแบบออนไลน์)
วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

รูปแบบ : Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting (Link : https://msu-th.webex.com/meet/pd)

ลงทะเบียน อบรม ผ่าน https://forms.gle/BJNH8Yzz2ze3HQGT7

ติดต่อเราได้ที่ : งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ Tel. 043-754378 , 043-719825
 
วัน/เวลา :   2023-05-31 13:00:00 ถึง 2023-05-31 16:30:00
สถานที่ :   Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ Tel. 043-754378 , 043-719825
Last Modified :   2023-05-26 11:03:32