โครงการอบรมเทคนิคการใช้งาน ebook ของ ProQuest Ebook Central
 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต นักวิจัย  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าอบรมเทคนิคการใช้งาน ebook ของ ProQuest Ebook Central  

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 -15.00 น.  
วิทยากรโดย คุณอนุภาค เสนนะสุทธิพันธ์ (Product Specialist, Booknet)

ProQuest Ebook Central  เป็นแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ที่ให้การเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จำนวนมาก หลากหลายสาขาวิชาต่าง ๆ และสำนักพิมพ์

ลิงค์การเข้าใช้งานได้ที่ https://shorturl.asia/9V60R

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIDYq7qQug_5EcSC81SWpvH3mUbIauyd8ZGbIG6snhOPJBWA/viewform

เข้าห้องอบรมได้ที่ https://zoom.us/meeting/register/tJclfuCoqDktGNKukyUzoIdP9EJ3mQKQg1Bv

 
วัน/เวลา :   2023-06-07 13:30:00 ถึง 2023-06-07 15:00:00
สถานที่ :   ออนไลน์
กลุ่มข่าว :   อบรม
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักวิทยบริการ
Last Modified :   2023-05-26 11:03:26