เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science, and Technology
 

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science, and Technology

รายละเอียด https://techno2.msu.ac.th/Conference_inter/index.php

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม D Varee Jomtein Beach, Pattaya

สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566

สามารถเลือกส่งผลงานฉบับเต็มเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับ Scopus, TCI 1 ได้
(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์)

จัดโดยความร่วมมือของ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2023-09-05 08:30:00 ถึง 2023-10-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรม D Varee Jomtein Beach, Pattaya
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://techno2.msu.ac.th/Conference_inter/index.php
Last Modified :   2023-09-05 15:40:30